Her­ren  
Sai­son 2021Sai­son 2022
Her­ren 1 Ober­li­gaOber­li­ga
Her­ren 2 1. Bezirks­li­ga1. Bezirks­li­ga
Her­ren 3 2. Bezirks­li­ga2. Bezirks­li­ga
Her­ren 42. Bezirks­klas­se1. Bezirks­klas­se
Her­ren 5 4er2. Kreis­klas­se
Her­ren 30 2. Bezirks­klas­se1. Bezirks­klas­se
Her­ren 401. Bezirks­li­ga1. Bezirks­li­ga
Her­ren 50 12. Bezirks­li­ga2. Bezirks­li­ga
Her­ren 50- 2 4er2. Kreis­li­ga2. Kreis­li­ga
Her­ren 60 2. Bezirks­li­ga2. Bezirks­li­ga
Her­ren 65 4er1. Bezirks­klas­se
Her­ren 70 1. Bezirks­li­ga1. Bezirks­li­ga

Ansprech­part­ner

Zustän­dig für den sport­li­chen Betrieb beim FTC

Chef­trai­ner­team:

Eva Birk­le-Belbl
Mobil Eva: +49 (0)170–7654189
Mat­thi­as Birkle
Mobil Mat­thi­as: +49 (0)160–7182804

E‑Mail: info@​emb-​tennis.​de